جامعه

درباره ما

داشتن جامعه سالم آرزوی تمامی کشورهای دنیا است. اما برای داشتن جامعه سالم صرفا وجود یک نظام سلامت کارا و اثربخش کافی نیست. بلکه مجموعه‌ای از گرو‌ه‌های مختلف مردمی، سازمان‌های مردم‌ نهاد، قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و… از ملزومات اصلی رسیدن به جامعه سالم است که باید دوشادوش نظام سلامت رشد کند. بر همین اساس اندیشکده حکمرانی خوب سلامت جوانه زد تا با هدف اگاه سازی جامعه از ابعاد حکمرانی خوب و تقویت نقش آن‌ها درایجاد بستر اجرای حکمرانی خوب در نظام سلامت این بستر را برای مردم و سیاستگذاران فراهم کند.

about us

ماجرا های شما

مشاهدات شما عزیزان در حوزه سلامت در موضوعات:

  • حقوق بیمار
  • تعارض منافع
  • و …..

رویداد ها

رویداد های برگزار شده ….

عضویت در خبرنامه

از اخرین مطالب ما با خبر شوید

مقالات اندیشکده

حمایت کنندگان ما