پزشکان

⭕تعارض منافع در اقدامات پزشکی: انواع، گستره و پیشنهادات سیاستی (بخش سوم)

فعالیت‌های بازاریابی صنایع و پزشکان بازاریابی بخش عمده‌ای از هزینه‌های شرکت‌های داروسازی را به خود اختصاص داده است. یک تحلیل جدید تخمین زده است که در سال 2004 مخارج بازاریابی شرکت‌های دارویی، 57.5 میلیارد دلار بوده است، شامل 20.4 میلیارد دلار برای معرفی دارو (ویزیت‌های فروش) توسط نمایندگان شرکت دارویی، 15.9 میلیارد دلار برای نمونه‌های …

⭕تعارض منافع در اقدامات پزشکی: انواع، گستره و پیشنهادات سیاستی (بخش سوم) ادامه »

⭕تعارض منافع در اقدامات پزشکی: انواع، گستره و پیشنهادات سیاستی

بیانیه کالج پزشکان امریکا (ACP) بیان می‌کند که «پزشکان با نمایندگان صنایع در مطب‌ها و همایش‌های علمی ملاقات و در پژوهش‌های جامعه-محور همکاری می‌کنند، تجهیزات مرتبط با سلامت را توسعه داده یا در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. در اغلب موارد، این فعالیت‌های مشترک فرصت‌های مهمی جهت پیشرفت دانش پزشکی و مراقبت از بیمار فراهم می‌آورند، اما …

⭕تعارض منافع در اقدامات پزشکی: انواع، گستره و پیشنهادات سیاستی ادامه »