منشور حقوق بیمار

⭕سلسله گفتارهایی در رابطه با منشور حقوق بیمار(بخش آخر)

دسترسی به نظام کارآمد رسيدگی به شکایات حق بيمار است بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود، بدون اختلال در کیفیت خدمات دريافتي به مقامات ذي­صلاح شكايت کند و از نتايج شكايت خود در مراجع ذي­صلاح آگاه و پس از رسيدگي از همان طريق مطلع گردد. بیان تجربه: در ادامه مراجعه فرضی من …

⭕سلسله گفتارهایی در رابطه با منشور حقوق بیمار(بخش آخر) ادامه »

حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود

⭕سلسه گفتارهایی در رابطه با منشور حقوق بیمار /بخش پنجم

محدوده انتخاب و تصمیم گیری درباره موارد ذیل می باشد : 1- انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه کننده خدمات سلامت در چارچوب ضوابط۲- انتخاب و نظرخواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور۳- شرکت یا عدم شرکت در پژوهش های زیستی با اطمینان از اینکه تصمیم گیری وی تأثیری در تداوم و نحوه دریافت خدمات …

⭕سلسه گفتارهایی در رابطه با منشور حقوق بیمار /بخش پنجم ادامه »

⭕️سلسه گفتارهایی در رابطه با منشور حقوق بیمار- بخش چهارم

محور دوم: اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد در گفتارهای قبلی که در مورد منشور حقوق بیمار مطالبی کلی و تجربه ذهنی خودم را از مراجعه به اورژانس یک بیمارستان فرضی با درد شکمی با شما در میان گذاشتم به محور اول منشور حقوق بیمار در بیمارستان‌های …

⭕️سلسه گفتارهایی در رابطه با منشور حقوق بیمار- بخش چهارم ادامه »

دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است

⭕️سلسله گفتارهایی درباره منشور حقوق بیمار- بخش سوم

در ادامه فکر کردن و بررسی منشور حقوق بیمار رسیدم به تیتر های جذاب که بعضی هاش خوشحالم کرد و بعضی ها علامت سوال‌های بزرگی رو برام ایجاد کرد. یکی از این تیترها این بود: «ارائه خدمات سلامت باید شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد.» …

⭕️سلسله گفتارهایی درباره منشور حقوق بیمار- بخش سوم ادامه »

⭕️سلسله گفتارهایی درباره منشور حقوق بیمار- بخش اول

حرف ها و منشور ها و مطالبی که در بیان بسیار زیبا و رویایی به نظر می‌رسد. در میان این حرف ها و هیاهوها مطلبی با عنوان منشور حقوق بیمار توجه ام را بخود جلب کرد. ✅منشوری برای حقوق بیمار به عنوانی کسی که در حال خدمت رسانی به بیماران بودم متنی که به عنوان …

⭕️سلسله گفتارهایی درباره منشور حقوق بیمار- بخش اول ادامه »