مشارکت مردمی

بیان یک تجربه- مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های حوزه سلامت لازمه یک حکمرانی خوب

⭕بیان یک تجربه- مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های حوزه سلامت لازمه یک حکمرانی خوب

توجه: این مقاله حاصل از تحلیل شخصی نویسنده است که می‌تواند مورد موافقت یا مخالفت شما خواننده محترم قرار گیرد. لذا خواهشمند است دیدگاه‌های ارزشمند خود را در خصوص این مقاله در قسمت نظرات که در پایین همین نوشته قابل دسترسی است، بیان کنید. چند سال پیش در شبکه چهار صدا و سیما مستندی در …

⭕بیان یک تجربه- مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های حوزه سلامت لازمه یک حکمرانی خوب ادامه »

بیان یک تجربه- آموزش مطالبه‌گری درست را از مدرسه شروع کنیم

⭕بیان یک تجربه- آموزش مطالبه‌گری درست را از مدرسه شروع کنیم

توجه: این مقاله حاصل از تحلیل شخصی نویسنده است که می‌تواند مورد موافقت یا مخالفت شما خواننده محترم قرار گیرد. لذا خواهشمند است دیدگاه‌های ارزشمند خود را در خصوص این مقاله در قسمت نظرات که در پایین همین نوشته قابل دسترسی است، بیان کنید. اه، اینم شد مدرسه؟ مدتی پیش یکی از دوستانم تعریف می‌کرد …

⭕بیان یک تجربه- آموزش مطالبه‌گری درست را از مدرسه شروع کنیم ادامه »