سلامت روان

⭕کارگاه «حکمرانی خوب در سلامت روان» با موفقیت پایان یافت

کارگاه مجازی «حکمرانی خوب در سلامت روان» که توسط اندیشکده حکمرانی خوب سلامت، گروه سلامت جهانی و سیاستگذاری عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران و به سفارش مرکز مشاوره دانشگاه تهران در تاریخ ۱۳ و ۱۷ آذرماه برگزار شد با موفقیت و استقبالی چشمگیر در عصر روز چهارشنبه، ۱۷ آذر ماه خاتمه یافت. در روز اول …

⭕کارگاه «حکمرانی خوب در سلامت روان» با موفقیت پایان یافت ادامه »

سلامت روان جامعه

⭕سلامت روان، جنبه ای مغفول در سیاستگذاری و ارائه خدمت نظام سلامت ایران

سلامت روان،  بخشی جدایی ناپذیر از سلامت جامعه از زمان برگزاری سومین مجمع جهانی بهداشت در سال  1977 و جهت گیری سیستم های سلامت جهان در راستای هدف کلان بهداشت برای همه، مراقبت های اولیه سلامت همواره به عنوان یک سازوکار جامع، کارا و موثر در برطرف کردن بخش زیادی از نیازهای سلامت جوامع مورد …

⭕سلامت روان، جنبه ای مغفول در سیاستگذاری و ارائه خدمت نظام سلامت ایران ادامه »