حکمرانی خوب

⭕کارگاه «حکمرانی خوب در سلامت روان» با موفقیت پایان یافت

کارگاه مجازی «حکمرانی خوب در سلامت روان» که توسط اندیشکده حکمرانی خوب سلامت، گروه سلامت جهانی و سیاستگذاری عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران و به سفارش مرکز مشاوره دانشگاه تهران در تاریخ ۱۳ و ۱۷ آذرماه برگزار شد با موفقیت و استقبالی چشمگیر در عصر روز چهارشنبه، ۱۷ آذر ماه خاتمه یافت. در روز اول …

⭕کارگاه «حکمرانی خوب در سلامت روان» با موفقیت پایان یافت ادامه »

⭕️وعده های واکسنی و عوارض عدم تحقق وعده های مسئولین

اعتماد سیاسی در واقع درجه ای از باورشهروندان پیرامون توانایی حاکمان سیاسی در برآورده ساختن انتظارات آنهاست. اعتماد عمومی نسبت به دولت برای مدیران، کارکنان و کارگزاران هر نظام سیاسی اهمیت دارد، زیرا در پشتیبانی از تدوین و اجرای خط مشی های عمومی و همین طور همراهی و همکاری اثربخش شهروندان نقش محوری ایفا می …

⭕️وعده های واکسنی و عوارض عدم تحقق وعده های مسئولین ادامه »